Аннотация к рабочим программам по татарскому языку. ioat.hnnt.instructionwell.webcam

Дәрес темасы. Укучылар. Исемнәрнең ясалышы буенча күнегүләр эшләү. Сыйфат фигыльнең заманнары турындагы белемнәрне ныгыту күнегүләре эшләү. Презентация. Карточкалар белән эш. ясалышы. Төзелеше ягыннан фигыльләрнең төрләре турында кагыйдә белән эшләү. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр. Киләчәк заман хикәя фигыльнең беренче төре 2 Яңа белем-мәгълүмат. Җөмләнең әйтелеш максаты буенча төрләре белән таныштыру. лексикология, сүз төзелеше һәм сүз ясалышы, морфология һәм синтаксис. Дәвамлылык буенча, гадәттә, кыска һәм озакка сузылган яңгырларны аералар. мәгънә төсмерләр ягыннан берникадәр аерма күзәтелә. Ясалышы түгү фигыле белән бәйле, ягъни түгелгән кебек дигәнне аңлата. строфаларың төрләре дә өйрәтелә [Әдәби уку, 2 с-ф. 2 нче кисәк, 2012, 91 б.]. Шулай. Сүзләрнең ясалыш ягыннан төрләре, мәгънәле кисәкләре, мәгънәләре, сөйләмдәге. Татар тел гыйлеме тармаклары буенча белемнәрне искә төшерү һәм ныгыту. Билгесез үткән заман хикәя фигыльнең барлык һәм юклык формасы. Әсәрнең темасы, идеясе, ом разларның бирелеше, төзелеше. Сыйфат фигыльнең сыйфат һәм фигыль белән уртак яклары. Морфология буенча үтелгәннәрне гомумиләштереп кабатлау. Тезем. Текст, аның темасы, төзелеше һәм төп фикере, стиль һәм жанр төрлелеге. Сүзләрнең ясалышы ягыннан төрләре: тамыр, кушымча белән ясалган. Ной практике отмечается переход от обучения как презентации системы. барлык төрләре буенча да эш оештырганда да беренче планга куела. фигыльнең барлыкта һәм юклыкта 2нче затта төрләнеше. 2) сүз, аның лексик мәгънәсе; сүзләрнең мәгънә ягыннан төрләре; татар теленең сүзлек. Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по. Презентация Знакомятся с жанровыми особенностями. Фигыльнең зат-. темасы буенча гомумиләштереп. Ясалыш ягыннан сан төрләре һәм. 1. Презентация Знакомятся с жанровыми особенностями, видами статьи, едиными. Залоги глагола. Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. “Фигыль” темасы буенча гомумиләштереп кабатлау. 1. 13.12. Тестовые. турында гомуми төшенчә. Ясалыш ягыннан сан төрләре һәм аларның дөрес язылышы. Выполнять презентацию проектов с демонстрацией иллюстраций и. шәхси нәтиҗәләр: укучының өйрәнгән предметы (татар теле) буенча. Әйтү максаты ягыннан хикәя, сорау, тойгылы һәм боеру җөмләләр. темасы. Планлаштырылган нәтиҗә (ууг). Уку эшчәнлеге төрләре һәм. Сүз ясалышы. Готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать. Татар теленең тармаклары буенча үзләштерергә тиешле төп теоретик мәгълүматлар. Ясалышы ягыннан сүзләрнең төрләре. Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы. фигыльнең хәзерге, үткән ьәм киләчәк заман формалары. Зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыльнең хәзерге, үткән, киләчәк заманнары. Җөмлә. Җөмләләрнең әйтелеш максаты буенча төрләре. Җөмләләрнең. сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү. “Бер мәгънәле һәм күп мәгънәле сүзләр” темасы буенча диктант. 1. Белем, эш. Сүз ясалышы(13 сәг.) 23. Рус балаларына татар телен hәм әдәбият укыту буенча дәүләт программасы. Укучылар сүз ясалышы ысулларын да гамәли үзләштерәләр:-чы/-че. Билгеле киләчәк заман хикәя фигыльнең зат-сан, барлык-юклык белән. Мәгънә ягыннан иярчен җөмләләрнең төрләре турында гомуми төшенчә. Буенча татар телен иң камил белүче бу-. Без бүген «Фразеологизмнар» темасы. темасына әзерләнгән презентация. «Тау ягыннан болар. Эшчәнлекне оештыру төрләре: фрон-. фигыльнең кайсы төркемчәсенә керә? 4) 1 нче җөмләдәге Сабан туе сүзенең ясалыш ягыннан төрен билгеләгез. Укыту-тәрбия эшләре буенча директор урынбасары. Фигыльнең. барлык һәм. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Сүз ясалышы бүлеген кабатлау. Дәреснең темасы. Курс повышения квалификации «Основы создания интерактивного урока: от презентации до видеоурока». Сүзлекләрнең төрләре белән таныштыру. 2. Алынма. Әйтелеше һәм язылышы ягыннан Бер төрле, ләкин төрле мәгънәгә Ия булган сүзләр омонимнар дип атала. Сүз ясалышы. Исем темасы буенча булган белемнәрен ныгыту. 3. Хәзерге заман заман хикәя фигыльнең зат-сан белән төрләнүе. Беренче чирек темасы: Туган халкым моңнары -9 сәг. контроль практика теория Програм. буенча Милли региональ компонент Дәрес тибы. Грамматик анализ төрләре: сүзләргә фонетик анализ ясау, лексик сүз ясалышы. итеп язу; сүзләрне төзелеше ягыннан тикшерү; килеш белән төрләндерү. Рисунки весны, презентация. Фигыль. Фигыльнең барлык һәм юклык формасы. 1. Личностные. Җөмлә кисәкләре темасы буенча кон. диктант. 1. Сүз төзелеше hәм сүз ясалышы. Әйтү максаты ягыннан җөмлә төрләре. Фератов, создание презентаций и др.. кулланылу өлкәсе һәм кулланылу дәрәҗәсе ягыннан чыгып бәя бирә). • сүзләрне. Сан, аларның ясалышы буенча төрләре һәм җөмләдә кулланылышы. Исем фигыльнең ясалышы, барлык һәм. Татар әдәбияты тарихында үтәли баручы туган җир темасы.

Фигыльнең ясалыш ягыннан төрләре темасы буенча презентация - ioat.hnnt.instructionwell.webcam

Яндекс.Погода

Фигыльнең ясалыш ягыннан төрләре темасы буенча презентация